Wednesday, September 1, 2010

Bentuk Bahasa yang Sepatutnya Digunakan dalam SMSPenggunaan bahasa yang baik dan betul adalah salah satu syarat yang seharusnya dipenuhi dalam menaip SMS. Bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif dalam menyampaikan sesuatu maksud.

Oleh itu, sehubungan dengan fenomena bahasa SMS yang menggunakan singkatan dan gabungan kata yang semakin merisaukan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengambil beberapa inisiatif, antaranya ialah dengan menerbitkan risalah Panduan Singkatan Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) Bahasa Melayu. Antara contoh bahasa singkatan yang dibenarkan dalam penggunaan SMS ialah:

-Untuk singkatan nama khas, hanya mengambil huruf pertama daripada setiap kata yang membentuk frasa nama khas. Sebagai contoh,
• Kuala Lumpur-KL
• Ringgit Malaysia-RM
• Tenaga Nasional Berhad-TNB.
-Untuk singkatan umum, hanya mengambil huruf pertama daripada setiap suku kata dan juga huruf akhir kata. Contohnya,
• dalam-dlm
• jalan-jln
• kawan-kwn
• dapat-dpt

No comments:

Post a Comment